Ersil Ziyaretci Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Ersil Mağazacılık Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (4 Dünya Halk Pazarı) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin mevzuatımızla uyumlu bir şekilde işlenmesi ve korunması konusunda azami özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni, 4 Dünya Halk Pazarı’nın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, mağaza içi “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi için düzenlenmiştir.

 1. Veri Sorumlusu

4 Dünya Halk Pazarı, KVKK’nın 3'üncü maddesine göre “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; 4 Dünya Halk Pazarı tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetleri satın alabilmeniz, söz konusu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz, mağaza içi güvenliğin temin edilmesi, iş süreçlerinin yürütülerek ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirilmesi, 4 Dünya Halk Pazarı tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi, mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşların görevleri dahilinde gerçekleştirdikleri faaliyetler için bilgi ve belge sunulması, 4 Dünya Halk Pazarı’nın iş stratejilerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin sağlanması ve mevzuatımızın veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlanması, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen durumların dışında kişisel verileriniz rızanız alınmak koşuluyla; 4 Dünya Halk Pazarı tarafından reklam, iletişim, promosyon, ürün hizmet tanıtımı, pazarlama, üyelik kartları, satış, müşterilerimize özel kampanya ve reklam işlemlerinin yürütülebilmesi müşteri analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin artırılabilmesi, kullanım alışkanlıklarınızın tespit edilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel veri aktarma koşulları kapsamında ve mevzuatta belirtilen yeterli ve etkili önlemler alınmak şartıyla; 4 Dünya Halk Pazarı ortakları-iş ortakları, topluluk şirketleri ve iştirak bağlı ortaklıkları, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı kapsamında veya düzenleyici-denetleyici kurumlar ve bunun yanında yetkili diğer kamu kurum veya kuruluşları ile ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; mağazamızı ziyaret ettiğinizde belirli konumlarda yer alan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile kamera kaydıyla, mağazalarımızda gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde, talep/şikâyet formumuzu ya da mağazamızda bulunan üyelik formunu doldurduğunuzda, üyelik bilgilerinizi değiştirdiğinizde sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanabilmektedir.

Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen hukuka uygunluk sebepleri kapsamında sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla zorunlu meşru menfaatler veya bu hallerden birine girmediği durumlarda açık rızanız kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvuruda bulunarak kendisine ilişkin;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna yönelik bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Test

Form Gönderimi

Tamam

 • Telefon : 0850 200 43 69
 • Adres : Arı Sanayi Sitesi 1474. Sok. No: 64 Ostim Yenimahalle/ANKARA
 • E - Mail : info@4dunya.com.tr
Copyright 2018 || Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.